Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Česky English Deutsch

Facebook

Překlady a tlumočení

Překlady

Technické překlady, právnické překlady, ekonomické překlady, odborné překlady (např. překlady návodů k obsluze a provozu, překlady technické dokumentace, překlady výkresů, překlady popisů procesů, překlady nabídek, překlady smluv, překlady obchodních dokumentů, překlady lékařských textů, překlady osvědčení, překlady certifikátů, překlady vysvědčení), překlady běžných textů obchodní korespondence a opisy.

Tlumočení

Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Jazyková výuka


vandrshop.cz
seo-servis.cz