Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Zlomte své věčné začátečnictví

Zlomte své věčné začátečnictví aneb jak se přinutit

Nejrozšířenějším jazykem na světě je čínština, nejfrekventovanějším angličtina, ze které se stává univerzální dorozumívací řeč. Neznalost angličtiny bude velmi brzy považována za negramotnost. Očekává se stejný vývoj jako v případě telefonu, počítače, internetu.
Před angličtinou se neschováte ani před ní neutečete. Číhá na Vás na každém kroku. V hudbě, na mezinárodních letištích a terminálech, v odborných článcích, které jsou přínosem pro Váš další profesní rozvoj, na internetu.

Cestujete, máte přátele v zahraničí? Odstěhovaly se Vaše děti za prací, za partnerem nebo za studii? Vaše rodina se rozrostla o cizince a Vy si s ním také chcete popovídat? Celý život jste toužili dojít dále než k prvním 10 lekcím jazykové učebnice?

Umíte česky? Potom jste zvládli jeden z neobtížnějších jazyků. Jakýkoliv cizí jazyk tak pro Vás bude hračkou. Jedno kolik Vám je let. Přestaňte kupovat stále nové učebnice, ale vyberte si pro Vás tu správnou studijní metodu. Nezáleží, zda se chcete stát jazykovědcem nebo svých znalostí využít jen pro své pohodlí. Ukážeme Vám cestu každým směrem.

Co získáte
Metody učení se, které si osvojíte, využijete i v jiných oblastech svého profesního a osobního života. Poznáte, jak jednoduše trénovat paměť a efektivním čtením ušetřit čas. Naleznete cestu k zvládnutí cizího jazyka přesně dle Vašich potřeb.

Témata kurzu
Základní výbava • Účinné metody a strategie • Neurolingvistické programování • Zdroje a rezervy • Umění motivace • Plánování a cíle • Samostudium • Techniky studia a mnemotechnika • Slovíčka a gramatika • Poslech – mluvení - čtení • Moderní technika a internet • Opakování • Relaxace

Pro koho je kurz určen
Získané znalosti můžete ihned aplikovat na učení se kteréhokoliv cizího jazyka.


vandrshop.cz
seo-servis.cz