Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Základy společenského styku v angličtině

Základy společenského styku v angličtině
Effective English Socializing

Průběh výuky
Naučíte se, jak efektivně anglicky navázat a vést společenskou konverzaci, na jaká témata s cizinci hovořit, která jsou naopak „tabu“. Zaměříte se na klíčové strategie sociální interakce, efektivní techniky konverzace, volby témat, jak se chovat při každodenních jednáních, jak přivítat a bavit hosty, jaké přinést dárky, jak se obléknout, jak se rozloučit. Jak se chovat a co říkat nejen u stolu s obchodními partnery. Identifikujete a naučíte se řešit rozdíly anglosaských a slovanských kultur, abyste zabránili nepříjemným nedorozuměním či krachu jednání. Na autentických praktických úkolech, které vycházejí ze zkušeností, rozvinete znalosti užitečných frází, které jsou v těchto situacích potřeba.
 
Co získáte
Získáte komunikační a jazykové dovednosti. Naučíte se používat angličtinu ve společenských situacích, v pracovním prostředí i mimo něj. Osvojíte si pozitivní model, kterým se má člověk řídit, aby efektivně zvládal různé běžné sociální kontexty, a který pomáhá rozvíjet tyto dovednosti smysluplným a realistickým způsobem. Získané znalosti a dovednosti využijete Vy všichni, kteří se pohybujete v multikulturním prostředí, jste zaměstnaní v zahraničních firmách, nadnárodních společnostech, v rámci své pracovní pozice cestujete a stýkáte se zahraničními partnery, zajímáte se o práci v zahraničí, potřebujete znalosti o společenském styku, kontaktech a chování. 

Témata kurzu
První dojem a účinnost neverbální komunikace • Schopnost zaujmout partnera • Jazyková kultura • Slovní strategie • Umění účinné a pohotové argumentace • Asertivita, pojmy, východiska • Prosazování a odmítnutí požadavku • Poskytování a přijímání kritiky a komplimentu • Strategie zvládání konfliktních situací • Minimalizace rizik a zdroje moci • Zvládání trémy • Neverbální komunikace


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština