Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Základy společenského styku v angličtině

Základy společenského styku v angličtině
Effective English Socializing

Průběh výuky
Naučíte se, jak efektivně anglicky navázat a vést společenskou konverzaci, na jaká témata s cizinci hovořit, která jsou naopak „tabu“. Zaměříte se na klíčové strategie sociální interakce, efektivní techniky konverzace, volby témat, jak se chovat při každodenních jednáních, jak přivítat a bavit hosty, jaké přinést dárky, jak se obléknout, jak se rozloučit. Jak se chovat a co říkat nejen u stolu s obchodními partnery. Identifikujete a naučíte se řešit rozdíly anglosaských a slovanských kultur, abyste zabránili nepříjemným nedorozuměním či krachu jednání. Na autentických praktických úkolech, které vycházejí ze zkušeností, rozvinete znalosti užitečných frází, které jsou v těchto situacích potřeba.
 
Co získáte
Získáte komunikační a jazykové dovednosti. Naučíte se používat angličtinu ve společenských situacích, v pracovním prostředí i mimo něj. Osvojíte si pozitivní model, kterým se má člověk řídit, aby efektivně zvládal různé běžné sociální kontexty, a který pomáhá rozvíjet tyto dovednosti smysluplným a realistickým způsobem. Získané znalosti a dovednosti využijete Vy všichni, kteří se pohybujete v multikulturním prostředí, jste zaměstnaní v zahraničních firmách, nadnárodních společnostech, v rámci své pracovní pozice cestujete a stýkáte se zahraničními partnery, zajímáte se o práci v zahraničí, potřebujete znalosti o společenském styku, kontaktech a chování. 

Témata kurzu
První dojem a účinnost neverbální komunikace • Schopnost zaujmout partnera • Jazyková kultura • Slovní strategie • Umění účinné a pohotové argumentace • Asertivita, pojmy, východiska • Prosazování a odmítnutí požadavku • Poskytování a přijímání kritiky a komplimentu • Strategie zvládání konfliktních situací • Minimalizace rizik a zdroje moci • Zvládání trémy • Neverbální komunikace


vandrshop.cz
seo-servis.cz