Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Vyjednávejte v angličtině efektivně

Vyjednávejte v angličtině efektivně
Effective English Negotiating

Trénink manažerských dovedností
Umění efektivně jednat potřebujeme všichni každý den. Je základem Vašeho úspěchu nejenom v práci, ale i v soukromí, v rodině. Každý den komunikujete – se svými nadřízenými, podřízenými, kolegy, rodinnými příslušníky, přáteli. Každý den přijímáte a podáváte různé návrhy, protinávrhy, hledáte správné strategie jednání a komunikace, správnou míru asertivity, správné využití sociálních dovedností. Tyto dovednosti získáte, prohloubíte a budete rozvíjet – a to efektivně a anglicky. Navíc si osvojíte správné jazykové a místně specifické výrazové prostředky při vyjednávání s cizinci.

Co získáte
Nemusíte vést složitá obchodní jednání na mezinárodní úrovni, ale většina z Vás musí hovořit se svými šéfy, kolegy, zákazníky a dodavateli. Budete-li to dělat správně a efektivně, může to být přínosem pro Vaši firmu i pro Vás osobně. Jednání jsou často vedena pod určitým tlakem. Navíc musíte brát v úvahu určité kulturní rozdíly, které mohou často vést k nepříjemným nedorozuměním či krachu jednání.

Témata kurzu
Klíčové dovednosti vedení rozhovoru • Příprava vhodných argumentů • Techniky, taktiky a postup jednání • Stanovení vyjednávacího rozpětí • Odhad vyjednávacího prostoru druhé strany • Sdílení informací a využití vyjednávacích technik • Komunikace a fyzický kontakt • Signály řeči těla, řečnické triky • Rozpoznávání emocí a jejich vyjadřování • Psychologický odhad oponenta • Krize a řízení ve vypjatých situacích • Vyjednávání v týmu


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština