Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Vyjednávejte v angličtině efektivně

Vyjednávejte v angličtině efektivně
Effective English Negotiating

Trénink manažerských dovedností
Umění efektivně jednat potřebujeme všichni každý den. Je základem Vašeho úspěchu nejenom v práci, ale i v soukromí, v rodině. Každý den komunikujete – se svými nadřízenými, podřízenými, kolegy, rodinnými příslušníky, přáteli. Každý den přijímáte a podáváte různé návrhy, protinávrhy, hledáte správné strategie jednání a komunikace, správnou míru asertivity, správné využití sociálních dovedností. Tyto dovednosti získáte, prohloubíte a budete rozvíjet – a to efektivně a anglicky. Navíc si osvojíte správné jazykové a místně specifické výrazové prostředky při vyjednávání s cizinci.

Co získáte
Nemusíte vést složitá obchodní jednání na mezinárodní úrovni, ale většina z Vás musí hovořit se svými šéfy, kolegy, zákazníky a dodavateli. Budete-li to dělat správně a efektivně, může to být přínosem pro Vaši firmu i pro Vás osobně. Jednání jsou často vedena pod určitým tlakem. Navíc musíte brát v úvahu určité kulturní rozdíly, které mohou často vést k nepříjemným nedorozuměním či krachu jednání.

Témata kurzu
Klíčové dovednosti vedení rozhovoru • Příprava vhodných argumentů • Techniky, taktiky a postup jednání • Stanovení vyjednávacího rozpětí • Odhad vyjednávacího prostoru druhé strany • Sdílení informací a využití vyjednávacích technik • Komunikace a fyzický kontakt • Signály řeči těla, řečnické triky • Rozpoznávání emocí a jejich vyjadřování • Psychologický odhad oponenta • Krize a řízení ve vypjatých situacích • Vyjednávání v týmu


vandrshop.cz
seo-servis.cz