Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Umění efektivního jednání v angličtině

Umění efektivního jednání v angličtině
Effective English Meeting

Průběh kurzu
V několika částech, které postupně pokrývají jednotlivé oblasti od přípravy a organizace jednání až po proces rozhodování a činností, které po uskutečněném jednání mají následovat, se zaměříte na užitečné jazykové struktury, které si osvojíte na autentických praktických příkladech vycházejících z vlastních znalostí a zkušeností. Také se naučíte pracovat s informacemi, řešit situace v týmu a orientovat se v procesu a obsahu jednání. Cílem je prohloubit Vaše sebepoznání silných a slabých stránek v oblasti vlastních předpokladů pro účinné jednání.  
Společně budete analyzovat chybné a správné ukázky z jednání, diskutovat o nich. V každé ukázce je demonstrace toho, co se může při jednání pokazit v různých situacích a proč. Kurz pomáhá hledat způsoby, jak takovým problémům předcházet a poskytuje pozitivní model, kterým byste se měli řídit.
 
Co získáte
Vaše jednání s kolegy, podřízenými či nadřízenými, zaměstnanci dalších oddělení ve firmě apod. povedete ještě více efektivně, ušetříte tak čas a energii ve Vaší práci. Dobře připravené a vedené jednání pro Vás znamená poloviční cestu k úspěchu. Je předpokladem, že závěry z jednání budou správně interpretovány a dále zpracovány. Procvičíte si pohotovou reakci, argumentaci, logické formulace svých myšlenek a efektivního vyjadřování. Zaměříte se na jednotlivé faktory ovlivňující průběh a celkovou úspěšnost jednání, základní zásady přípravy a realizace jednání v různých situačních kontextech.

Komu je kurz určen
Kurz je určen Vám všem, kteří se při své práci musíte účastnit různých jednání, ať už je sami připravujete, organizujete, nebo jste pouze jejich účastníky. Dovednosti, které si v rámci kurzu osvojíte, využijete ať už při práci v managementu, obchodě, či personalistice. Vždy, když budete obhajovat svá řešení a zvyšovat efektivitu při jednáních. 


vandrshop.cz
seo-servis.cz