Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Tlumočení

Tlumočení

Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití příslušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky. Zajistíme veškerou tlumočnickou a prezentační techniku.

Typy tlumočení

  • Konsekutivní tlumočení
    Je tlumočení následné, kdy je projev řečníka tlumočen po úsecích. Je vhodné např. pro obchodní jednání, pracovní schůzku několika partnerů apod., možno využít i při pořádání seminářů přednášek a obdobných akcí.

  • Konferenční tlumočení (kabinové, simultánní)
    Je tlumočení současné, probíhající za pomoci tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení, cizojazyčné přednášky apod. V každé kabině pracují alespoň dva tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají. Toto pravidlo patří k základním pracovním podmínkám tlumočníka.

  • Simultánní tlumočení bez techniky (tzv. chuchotage, šeptání)
    Je tlumočení, určené pro jednoho, maximálně dva posluchače při seminářích, školeních apod., kdy tlumočník tlumočí šeptem souběžně s tím, jak hovoří řečník. Není vhodné pro více posluchačů, či tlumočení ve více jazycích, neboť tlumočník musí mluvit hlasitěji a ruší jak řečníka, tak ostatní posluchače. Pro takový případ doporučujeme použít klasické kabinové tlumočení; není-li to možné, lze využít jednoduché tlumočnické zařízení, tzv. šepták, které se skládá z mikrofonu pro tlumočníka a sluchátek pro posluchače.


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština