Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Tlumočení

Tlumočení

Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití příslušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky. Zajistíme veškerou tlumočnickou a prezentační techniku.

Typy tlumočení

  • Konsekutivní tlumočení
    Je tlumočení následné, kdy je projev řečníka tlumočen po úsecích. Je vhodné např. pro obchodní jednání, pracovní schůzku několika partnerů apod., možno využít i při pořádání seminářů přednášek a obdobných akcí.

  • Konferenční tlumočení (kabinové, simultánní)
    Je tlumočení současné, probíhající za pomoci tlumočnické techniky souběžně s tím, jak hovoří řečník. Je nejvhodnější pro mezinárodní konference, kongresy, semináře, školení, cizojazyčné přednášky apod. V každé kabině pracují alespoň dva tlumočníci, kteří se při tlumočení střídají. Toto pravidlo patří k základním pracovním podmínkám tlumočníka.

  • Simultánní tlumočení bez techniky (tzv. chuchotage, šeptání)
    Je tlumočení, určené pro jednoho, maximálně dva posluchače při seminářích, školeních apod., kdy tlumočník tlumočí šeptem souběžně s tím, jak hovoří řečník. Není vhodné pro více posluchačů, či tlumočení ve více jazycích, neboť tlumočník musí mluvit hlasitěji a ruší jak řečníka, tak ostatní posluchače. Pro takový případ doporučujeme použít klasické kabinové tlumočení; není-li to možné, lze využít jednoduché tlumočnické zařízení, tzv. šepták, které se skládá z mikrofonu pro tlumočníka a sluchátek pro posluchače.


vandrshop.cz
seo-servis.cz