Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Teambuilding

Teambuilding

Kurzy týmové spolupráce pestře a koncepčně kombinují dobrodružné, sportovní, animované, kreativní a psychologické hry a přimějí účastníky k již zapomenutým aktivitám, soutěživosti a vyvolávají nasazení. Směřování ke společnému cíli, někdy i za vynaložení fyzických sil, vede často až k euforickým stavům nefalšovaného nadšení a pomáhá tak ke zkvalitnění vztahům v pracovním kolektivu na bázi přátelství. Kompletní semináře nebo i jednotlivé programy slouží k vytvoření nové úrovně interpersonálních vztahů. Tyto druhy programů používáme při budování nových pracovních týmů nebo při novém nastartování již zaběhlých a rutinních kolektivů. Specifikace cílů kurzů zadavateli často přináší nové a zajímavé otázky či doposud nevyužitý pohled na věc.

Program kurzu je vytvořen z více hlavních komponentů, jejichž zastoupení kombinujeme podle cílů kurzu, věku účastníků a dané skupiny k dosažení optimálního výsledku, kterým je spokojenost firmy.

Nejčastěji užívané typy outdoorových programů:
Icebreakers • Dynamics • Terénní týmové strategické hry • Lanové překážky • Outdoorové sporty • Konstrukční skupinové úkoly • Komunikační programy • Programy zaměřené na podporu důvěry • Kreativní programy • Společenské programy

Místo:
v ČR i v zahraničí

Počet osob:
velikost skupin po dohodě se zákazníkem

Roční období a délka trvání:
Celoročně, 1-4 dny

Kompletní servis:
doprava, ubytování, stravování, služby koučů a instruktorů, zapůjčení materiálu


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština