Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Rétorika

Rétorika

Úkolem mluveného projevu je přesvědčit posluchače o tvrzení, které jej má nasměrovat k určitému jednání. Vědomým používám pravidel a technik lze dosáhnout rychlého účinku a efektivně prosadit svoje názory a postoje v mluveném a písemném projevu a v neverbálních reakcích.
Rétorika je v dnešní době velmi komplexním oborem, který se zabývá nejen způsobem vyjadřování a technikami mluvení, ale cíleně využívá i poznatky z psychologie, lingvistiky (gramatika atd.) a dalších vědních oborů. Nepopisuje pouze monolog, ale především dnes velmi důležitý dialog.

Co získáte
Osvojíte si základní hlasové a řečové techniky, schopnosti pohotového projevu, stručného a věcného vyjadřování vzhledem ke splnění komunikačního záměru. Seznámíte se s formální strukturou informativního projevu, v praxi si procvičíte nově nabyté znalosti, jakož i základy neverbální komunikace.

Realizujeme kurzy základní, vícestupňové, zaměřené na vyjednávací dovednosti, vedení jednání porad, prezentaci, krizové jednání a vyjednávání.
Kurzy vedou přední čeští odborníci na rétoriku.

Komu je kurz určen
Naše praktické kurzy jsou zaměřené na objasnění a procvičení principů a postupů přesvědčování a vyjednávacích taktik v profesním a běžném životě, s cílem umět prosadit své názory a přání.
Kurzy Vám dají návod, jak si správnou komunikací zajistit loajalitu zaměstnanců, kvalitu jimi odváděné práce, jak získat a trvale udržet dobrou pověst Vaší osoby a firmy, jaké jsou předpoklady úspěšného a rychlého zvládnutí krizové situace.
Kurz rétoriky Vám dodá větší sebevědomí a pocit jistoty, usnadní jednání nejen v pracovním životě, ale pomůže Vám odvrátit i případné neshody v životě osobním.

Kurzy aplikované rétoriky absolvují nejen manažeři, vedoucí pracovníci, právníci, lékaři a terapeuti, učitelé, politici, osoby, které se prezentují na veřejnosti, ale pomohou Vám všem, kteří chcete ve svém životě něco změnit.

Základní témata kurzu

  • Základní pojmy – kultivovaný projev, řečový vzor, parametry mluveného projevu
  • Psaný a mluvený projev: hlediska a podmínky přípravy
  • Mluvní pohotovost: nepřipravený projev a praktická analýza
  • Modulace mluveného projevu
  • Kompozice projevu: informace, argumentace
  • Jak se představit z profesionálního hlediska, jak představit řečníka, jak poděkovat
  • Základní principy rozhovoru: otázky, motivace, problémové situace
  • Nonverbální komunikace při mluvním vystoupení, oděv a chování řečníka
  • Řešení stresových situací spojených s mluveným projevem
  • Jazyková a mluvní cvičení, testy

V případě Vašeho zájmu vám ZDARMA připravíme nezávaznou podrobnou nabídku kurzu rétoriky na míru v místě dle Vašeho požadavku.


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština