Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Rétorika

Rétorika

Úkolem mluveného projevu je přesvědčit posluchače o tvrzení, které jej má nasměrovat k určitému jednání. Vědomým používám pravidel a technik lze dosáhnout rychlého účinku a efektivně prosadit svoje názory a postoje v mluveném a písemném projevu a v neverbálních reakcích.
Rétorika je v dnešní době velmi komplexním oborem, který se zabývá nejen způsobem vyjadřování a technikami mluvení, ale cíleně využívá i poznatky z psychologie, lingvistiky (gramatika atd.) a dalších vědních oborů. Nepopisuje pouze monolog, ale především dnes velmi důležitý dialog.

Co získáte
Osvojíte si základní hlasové a řečové techniky, schopnosti pohotového projevu, stručného a věcného vyjadřování vzhledem ke splnění komunikačního záměru. Seznámíte se s formální strukturou informativního projevu, v praxi si procvičíte nově nabyté znalosti, jakož i základy neverbální komunikace.

Realizujeme kurzy základní, vícestupňové, zaměřené na vyjednávací dovednosti, vedení jednání porad, prezentaci, krizové jednání a vyjednávání.
Kurzy vedou přední čeští odborníci na rétoriku.

Komu je kurz určen
Naše praktické kurzy jsou zaměřené na objasnění a procvičení principů a postupů přesvědčování a vyjednávacích taktik v profesním a běžném životě, s cílem umět prosadit své názory a přání.
Kurzy Vám dají návod, jak si správnou komunikací zajistit loajalitu zaměstnanců, kvalitu jimi odváděné práce, jak získat a trvale udržet dobrou pověst Vaší osoby a firmy, jaké jsou předpoklady úspěšného a rychlého zvládnutí krizové situace.
Kurz rétoriky Vám dodá větší sebevědomí a pocit jistoty, usnadní jednání nejen v pracovním životě, ale pomůže Vám odvrátit i případné neshody v životě osobním.

Kurzy aplikované rétoriky absolvují nejen manažeři, vedoucí pracovníci, právníci, lékaři a terapeuti, učitelé, politici, osoby, které se prezentují na veřejnosti, ale pomohou Vám všem, kteří chcete ve svém životě něco změnit.

Základní témata kurzu

  • Základní pojmy – kultivovaný projev, řečový vzor, parametry mluveného projevu
  • Psaný a mluvený projev: hlediska a podmínky přípravy
  • Mluvní pohotovost: nepřipravený projev a praktická analýza
  • Modulace mluveného projevu
  • Kompozice projevu: informace, argumentace
  • Jak se představit z profesionálního hlediska, jak představit řečníka, jak poděkovat
  • Základní principy rozhovoru: otázky, motivace, problémové situace
  • Nonverbální komunikace při mluvním vystoupení, oděv a chování řečníka
  • Řešení stresových situací spojených s mluveným projevem
  • Jazyková a mluvní cvičení, testy

V případě Vašeho zájmu vám ZDARMA připravíme nezávaznou podrobnou nabídku kurzu rétoriky na míru v místě dle Vašeho požadavku.


vandrshop.cz
seo-servis.cz