Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Profil společnosti

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby v evropských jazycích. Dodáváme velmi kvalitní překlady odborných textů ve všech uvedených jazykových kombinacích. Pokud v tabulce není uvedena Vámi požadovaná kombinace, KONTAKTUJTE NÁS.

Činnost našeho servisu se orientuje především na technické, právnické, ekonomické a další odborné a jinak obtížné a komplikované texty a tlumočení.

Zaměření našich služeb vyplývá z rozsáhlých zkušeností, které v tomto oboru shromažďujeme již od roku 1989.

Spolupracujeme s různými českými a zahraničními společnostmi, vládními a soukromými organizacemi, institucemi a subjekty se sídlem v ČR a v zahraničí. Máme rozsáhlé zkušenosti ze spolupráce se společnostmi, podniky a organizacemi především z oblastí automobilového průmyslu, ekologie, elektrotechniky a elektroniky, farmakologie a lékařství, kovoobrábění, marketingu, QMS (certifikace, standardizace, audity), stavebnictví, strojírenství, textilního průmyslu, tisku a reklamy, s výrobci a dodavateli prestižních zahraničních technologií, při zavádění nových technologií, systémů zajišťování jakosti, environmentální politiky, software a firmware.

Díky našim kvalifikovaným překladatelům, tlumočníkům a rodilým mluvčím Vám přeložíme nejrůznější typy dokumentů, které se týkají Vašeho pracovního prostředí, na vysoké profesionální úrovni přetlumočíme mluvené slovo.

Máme bohaté zkušenosti s přípravou a realizací termínově vypjatých a rozsáhlých projektů.


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština