Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Překlady

Kromě technických, právnických, ekonomických a dalších odborných a jinak obtížných překladů (např. návodů k obsluze a provozu, technické dokumentace, výkresů, popisů procesů, nabídek, smluv, obchodních dokumentů, lékařských textů, osvědčení, certifikátů, vysvědčení) zajišťujeme i překlady běžných textů obchodní korespondence a opisy.

Překlady realizují rodilí mluvčí.
Veškeré přeložené texty jsou před předáním objednateli zkontrolovány jazykovým a odborným korektorem. Tato služba je již obsažena v ceně.


vandrshop.cz
seo-servis.cz