Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Překlady

Kromě technických, právnických, ekonomických a dalších odborných a jinak obtížných překladů (např. návodů k obsluze a provozu, technické dokumentace, výkresů, popisů procesů, nabídek, smluv, obchodních dokumentů, lékařských textů, osvědčení, certifikátů, vysvědčení) zajišťujeme i překlady běžných textů obchodní korespondence a opisy.

Překlady realizují rodilí mluvčí.
Veškeré přeložené texty jsou před předáním objednateli zkontrolovány jazykovým a odborným korektorem. Tato služba je již obsažena v ceně.


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština