Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Kontakt

erika eidnerová
tlumočnicko-překladatelský servis s.r.o.

CZ-101 00 Praha 10 - Vinohrady, Korunní 810/104 (J05) - sídlo firmy |mapa|
CZ-541 01 Trutnov, Maxima Gorkého 181 |mapa|
CZ-340 04 Železná Ruda, Špičácká 547/2 |mapa|

vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 151688
IČO: 25953907, DIČ: CZ25953907

info@e-e.cz

Bc. Erika Eidnerová
Jednatelka, tlumočnice a překladatelka
Členka Komory soudních tlumočníků ČR
Členka Jednoty tlumočníků a překladatelů

Tel.: + 420 602 272 480
Skype: erikaeidner
E-Mail: e.eidnerova@e-e.cz

Hana Rugová
Administrativní pracovnice

Tel.: +420 724 040 403
Skype: hanarug
E-mail: h.rugova@e-e.cz


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština