Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Jazykový pas

Jazykový pas

Zájemcům z řad našich kurzistů a absolventům nezávislých jazykových auditů ZDARMA zajistíme jazykový pas poskytující přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích.

Jazykový pas je součástí jednotného celoevropského souboru dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.
Tyto certifikáty poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím transparentní a přehledný soubor všech relevantních informací o držiteli v jakémkoli jazyce EU. Tím mu usnadňují prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny nejen v jeho mateřské zemi, ale především v zahraničí.
Jejich užívání je dobrovolné. Překonává obtíže spojené s mobilitou, občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem atd.), třeba i v rámci jedné země, usnadní rychleji se zabydlet nebo usadit v novém prostředí, pomůže najít si práci odpovídající kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb

V jakých zemích je možné tyto dokumenty využít?

Kromě členských zemí EU i v zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko), které nejsou členy Společenství, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Chorvatsko, Turecko, Island). Mohou si je pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v EU.


vandrshop.cz
seo-servis.cz