Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Jazykový pas

Jazykový pas

Zájemcům z řad našich kurzistů a absolventům nezávislých jazykových auditů ZDARMA zajistíme jazykový pas poskytující přehled o úrovni znalostí a zkušeností dosažených v jednom nebo několika cizích jazycích.

Jazykový pas je součástí jednotného celoevropského souboru dokladů o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech jejich držitele.
Tyto certifikáty poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím transparentní a přehledný soubor všech relevantních informací o držiteli v jakémkoli jazyce EU. Tím mu usnadňují prezentovat se a poskytnout o sobě informace tak, aby byly správně pochopeny nejen v jeho mateřské zemi, ale především v zahraničí.
Jejich užívání je dobrovolné. Překonává obtíže spojené s mobilitou, občanům, kteří se z různých příčin stěhují (za prací, studiem atd.), třeba i v rámci jedné země, usnadní rychleji se zabydlet nebo usadit v novém prostředí, pomůže najít si práci odpovídající kvalifikaci a zkušenostem nebo se přihlásit ke studiu podle svých možností a potřeb

V jakých zemích je možné tyto dokumenty využít?

Kromě členských zemí EU i v zemích ESVO/EHP (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko), které nejsou členy Společenství, a v kandidátských zemích ucházejících se o členství v EU (Chorvatsko, Turecko, Island). Mohou si je pořídit i státní příslušníci třetích zemí, kteří mají bydliště v EU.


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština