Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Jak řídit svého šéfa

Jak řídit svého šéfa
Effective English in Office

Co získáte
Zaměříte se na klíčové oblasti jazyka, který ke své práci potřebují asistentky, sekretářky a recepční. Získáte přehled jak používat správné jazykové obraty. Naučíte se, jak se efektivně vypořádat s řadou aspektů, které mohou během vaší práce vyvstat. Získáte jazykovou jistotu, kterou v práci potřebujete. Seznámíte se s odlišnostmi cizojazyčné korespondence od českých norem a zvyklostí, osvojíte si normy a zvyklosti podnikatelské komunikace a korespondence v angličtině. V kurzu si procvičíte získané jazykové znalosti při autentických pracovních situacích a osvojíte se, jak tyto situace zvládat. Naučíte se praktické obchodní a ekonomické terminologii, korespondenci a komunikaci se zaměřením na představení firmy, přivítání návštěvy, napsání obchodního dopisu, vyřízení objednávky, omluvy, reklamace, apod.

Komu je kurz určen
Kurz je určen všem sekretářkám, osobním asistentkám a asistentům ředitelů a manažerů, v administrativě a recepčním, které by rády vykonávaly svoji práci efektivněji. Kurz doporučujeme těm, kteří v uvedených pozicích již pracují a potřebují se zdokonalit v angličtině i těm, kteří se o podobnou funkci chtějí teprve ucházet. Na tento kurz vhodně navazují kurzy efektivního telefonování, základů společenského styku v angličtině i efektivní prezentace v angličtině pro studenty se středně až více pokročilou znalostí angličtiny.

Trénink manažerských dovedností
V rámci speciálního tréninku manažerských technik získáte teoretický základ pro následující praktickou aplikaci. Seznámíte se s úskalím útoků (Jak na koho? Jak získat? Jak diskutovat? Jak instruovat? Jak kritizovat? Jak přesvědčit? Jak udělat dojem? Čeho se vyvarovat?) a obrany (hry na pracovišti, jak se bránit napadení, likvidace dobrých nápadů, manipulativní situace, sugestivní ovlivňování), pomohou Vám identifikovat Vaše předpoklady a poradí, jak se zachovat v konkrétních situacích.   


vandrshop.cz
seo-servis.cz