Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Jak efektivně telefonovat anglicky

Jak efektivně telefonovat anglicky
Effective English Telephoning

Všichni každý den telefonujete. Umíte dobře anglicky, komunikujete však většinou osobně či písemně. Telefon je velmi dobrým pomocníkem, ale může také uškodit. Kdo neovládá umění správného telefonování, může během několika minut přijít o zakázku a klienta a navíc také o sobě vytvořit nelichotivý dojem. A ten se vyvrací dosti obtížně. Při telefonování jste ochuzeni o neverbální vyjadřování, nemůžete s dotyčným navázat oční kontakt, nemůžete číst z jeho tváře. Styl vašeho slovního projevu je základem pro váš úspěch. Telekonference jsou noční můrou i velmi zkušených pracovníků, kteří umí dobře anglicky. Naučíte se pohotovosti a jistotě, kterou při těchto hovorech se svými zahraničními partnery postrádáte. V Kurzu získáte obratnost a jistotu při telefonování.

Co získáte
Osvojíte si perfektní přípravu a strukturování telefonátu, jak správně hovor zahájit, pozdravit a představit se, vysvětlit důvod telefonátu, přepojit, přijímat a zanechávat vzkazy ukončit, jak reagovat na očekávané i nečekané hovory, aktivně poslouchat a reagovat správnými otázkami, rozhodovat se v různých situacích po telefonu správným a vhodným způsobem, poskytovat správnou zpětnou vazbu, jak se na něčem domluvit, efektivně telefonní konverzaci ukončit a jak využívat správné intonace. Nacvičíte si, jak efektivně anglicky telefonovat, jak vést tzv. telekonference, atd. Vybudujete si a upevníte vlastní sebedůvěru v telefonování, ať už musíte sami telefonovat nebo hovory přijímáte. Seznámíte se širokou škálou jazykových modelů a obchodních stylů.

Témata kurzu
Jak vzbudit zájem • Pravidla navázání prvního kontaktu • Význam hlasu a intonace • Budování image po telefonu • Techniky kladení otázek • Negativní a pozitivní odpovědi • Efektivní naslouchání • Zpětná vazba • Ověřování porozumění a řízení rozhovorů • Uplatnění nároku, požadavku • Odmítnutí, zvládání námitek • Správná formulace sdělení • Ucelená sdělení a pozitivní vyjadřování


vandrshop.cz
seo-servis.cz