Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Jak efektivně prezentovat v angličtině

Jak efektivně prezentovat v angličtině
Effective English Presentations

Co získáte
Při tvorbě prezentace v angličtině je pro Vás důležité používat správné techniky, klíčová slova a fráze, určitý jazykový styl. To všechno samo o sobě je náročnou oblastí, kterou většina běžných kurzů obchodní angličtiny vůbec nepostihuje. Pro mnohé i zkušené manažery s dobrou znalostí angličtiny je obtížné zvládnout tvorbu prezentace, vyrovnat se s vlastním ostychem před posluchači, s používáním různých audiovizuálních pomůcek, pracovat s často nepříjemnými otázkami z publika, atd.
Vědět, kam zaměřit marketingovou strategii sebe sama, je stejně významné jako umět ze sebe vytvořit dobrý produkt, který jde dobře uplatnit - prodat - prosadit. Každý den musíte svým kolegům, zákazníkům i konkurentům dávat najevo, kdo jste, o co usilujete, co respektujete a jakými pravidly se řídíte Vy i organizace, ke které patříte.

Komu je kurz určen
Kurz je určen pro všechny z Vás, manažery, obchodní zástupce, prodejce, pracovníky státní sféry, asistentky, kteří v rámci své činnosti prezentujete svoji firmu, produkty, projekty, potřebujete schopnosti a dovednosti dobře prezentovat, argumentovat a přesvědčovat.

Trénink manažerských dovedností
Osvojíte si, jak strukturovat informace, které chcete prezentovat, jak používat přiměřený styl jazyka, jak pracovat s otázkami, využívat vizuální pomůcky a správně používat řeč těla. Získáte praktické dovednosti, které Vám pomůžou vyvarovat se a zabránit chybám, kterých se nejčastěji dopouštíme.
Kouzlo dobré image spočívá ve schopnosti dobře se prezentovat, podtrhnout, co je na Vás dobré, a pozitivně ovlivnit složky méně přitažlivé. 


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština