Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Jak efektivně prezentovat v angličtině

Jak efektivně prezentovat v angličtině
Effective English Presentations

Co získáte
Při tvorbě prezentace v angličtině je pro Vás důležité používat správné techniky, klíčová slova a fráze, určitý jazykový styl. To všechno samo o sobě je náročnou oblastí, kterou většina běžných kurzů obchodní angličtiny vůbec nepostihuje. Pro mnohé i zkušené manažery s dobrou znalostí angličtiny je obtížné zvládnout tvorbu prezentace, vyrovnat se s vlastním ostychem před posluchači, s používáním různých audiovizuálních pomůcek, pracovat s často nepříjemnými otázkami z publika, atd.
Vědět, kam zaměřit marketingovou strategii sebe sama, je stejně významné jako umět ze sebe vytvořit dobrý produkt, který jde dobře uplatnit - prodat - prosadit. Každý den musíte svým kolegům, zákazníkům i konkurentům dávat najevo, kdo jste, o co usilujete, co respektujete a jakými pravidly se řídíte Vy i organizace, ke které patříte.

Komu je kurz určen
Kurz je určen pro všechny z Vás, manažery, obchodní zástupce, prodejce, pracovníky státní sféry, asistentky, kteří v rámci své činnosti prezentujete svoji firmu, produkty, projekty, potřebujete schopnosti a dovednosti dobře prezentovat, argumentovat a přesvědčovat.

Trénink manažerských dovedností
Osvojíte si, jak strukturovat informace, které chcete prezentovat, jak používat přiměřený styl jazyka, jak pracovat s otázkami, využívat vizuální pomůcky a správně používat řeč těla. Získáte praktické dovednosti, které Vám pomůžou vyvarovat se a zabránit chybám, kterých se nejčastěji dopouštíme.
Kouzlo dobré image spočívá ve schopnosti dobře se prezentovat, podtrhnout, co je na Vás dobré, a pozitivně ovlivnit složky méně přitažlivé. 


vandrshop.cz
seo-servis.cz