Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Firemní jazyková výuka

Firemní jazyková výuka

Firemní jazykové kurzy jsou určené pro zaměstnance a management českých a mezinárodních firem a organizací. Nabízíme kurzy obecného jazyka a kurzy specializované na obchod, ekonomiku, techniku a právo.
Kurzy jsou individuální nebo skupinové, v průběhu pracovního týdne nebo intenzivní víkendové, vždy však na míru, dle požadavků zákazníka. Doporučujeme i vícedenní pobytové kurzy ve vybraných lokalitách ČR nebo v zahraničí, kurzy doplněné o nácvik autotechnik, které využijete při domácí přípravě.

V kurzech klademe velký důraz na praktické používání jazyka, využíváme zkušenosti s mnoha netradičními metodami, používáme moderní výukové metody a materiály.

Máme velmi dobré výsledky při výuce tzv. falešných začátečníků nebo i osob, které již před léty odrostly školním lavicím.

Součástí kurzu je vstupní a výstupní jazykový audit, průběžné sledování pokroku a efektivity výuky. Vedeme precizní evidenci docházky do výuky.

Stejně jako u překládání a tlumočení, i zde jsou pro nás prvořadé Vaše potřeby. Program přizpůsobíme Vašim požadavkům a časovým možnostem. 
Pro úsporu Vašeho času pořádáme kurzy i přímo na Vašem pracovišti.

V případě Vašeho zájmu vám ZDARMA připravíme nezávaznou podrobnou nabídku firemního vzdělávání.

Jazyky:

  • Angličtina
  • Němčina
  • Ruština
  • Čeština pro cizince

vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština