Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Firemní jazyková výuka

Firemní jazyková výuka

Firemní jazykové kurzy jsou určené pro zaměstnance a management českých a mezinárodních firem a organizací. Nabízíme kurzy obecného jazyka a kurzy specializované na obchod, ekonomiku, techniku a právo.
Kurzy jsou individuální nebo skupinové, v průběhu pracovního týdne nebo intenzivní víkendové, vždy však na míru, dle požadavků zákazníka. Doporučujeme i vícedenní pobytové kurzy ve vybraných lokalitách ČR nebo v zahraničí, kurzy doplněné o nácvik autotechnik, které využijete při domácí přípravě.

V kurzech klademe velký důraz na praktické používání jazyka, využíváme zkušenosti s mnoha netradičními metodami, používáme moderní výukové metody a materiály.

Máme velmi dobré výsledky při výuce tzv. falešných začátečníků nebo i osob, které již před léty odrostly školním lavicím.

Součástí kurzu je vstupní a výstupní jazykový audit, průběžné sledování pokroku a efektivity výuky. Vedeme precizní evidenci docházky do výuky.

Stejně jako u překládání a tlumočení, i zde jsou pro nás prvořadé Vaše potřeby. Program přizpůsobíme Vašim požadavkům a časovým možnostem. 
Pro úsporu Vašeho času pořádáme kurzy i přímo na Vašem pracovišti.

V případě Vašeho zájmu vám ZDARMA připravíme nezávaznou podrobnou nabídku firemního vzdělávání.

Jazyky:

  • Angličtina
  • Němčina
  • Ruština
  • Čeština pro cizince

vandrshop.cz
seo-servis.cz