Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Finanční angličtina

Finanční angličtina
Finance English

Co získáte
Získáte informace z oboru financí a účetnictví, uvede vás do tajů a nástrah podnikových financí a rozšíří vaše znalosti v této důležité oblasti. Osvojíte si ekonomickou terminologií v angličtině. Jak vypadá tok peněz ve vaší firmě? Umíte prezentovat finanční výsledky? Potřebujete to umět také anglicky? Rozšíříte si slovní zásobu a naučíte se ji používat v praxi při prezentování svých záměrů a potřeb.
  
Komu je kurz určen
Kurz je určen všem manažerům na úrovni vrcholového i středního managamentu, zodpovědným za oblast financí a investic a všem, kteří se chtějí dozvědět něco víc o světě financí. Získání finančního minima v angličtině je velkým přínosem také pro manažery a ostatní pracovníky bez ekonomického vzdělání. Jste šéfem nebo majitelem firmy, nejste ekonom, jste odborník a potřebujete najít s vaším ekonomem společnou řeč? Je tou řečí angličtina? Také pro vás je určen náš kurz finanční angličtiny. Kurz je koncipován pro studenty se středně až více pokročilou znalostí angličtiny, ale je možné ho přizpůsobit i nižší úrovni jazykových znalostí. 

Základní témata kurzu
Účetnictví a výkazy • Tok financí a problémy s tím spojené • Finanční analýza • Firemní finanční strategie • Odhad a analýza rizik • Transformace, vstupy, výstupy • Výsledovka, rozvaha, cash flow z manažerského pohledu • Provozní kapitál a jeho plánování • Prezentace finančních výsledků, popis trendů • Finance a produkt – ziskovost, náklady a kalkulace nákladů • Tvorba rozpočtu • Analýza a měření efektivnosti • Hmotná a nehmotná aktiva


vandrshop.cz
seo-servis.cz