Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Expedice

Expedice

Materiálově a organizačně velmi náročné programy pořádané pod vedením zkušených instruktorů, které se skládají převážně z přechodu určité části hor s možností přespání v horských chalupách či přímo „pod širákem“. Čeká Vás putování odlehlými kouty přírody, samostatné řešení reálných úkolů (výběr trasy a vybavení, časový plán, řešení konfliktů atd.) v reálných podmínkách. Programy zaměřené na vzájemnou pomoc a podporu.

Účast v našich expedičních programech přináší našim klientům řadu efektů:
• zkvalitnění týmové spolupráce
• zvýšení schopnosti orientace v neobvyklých a náročných situacích a schopnosti přijmout změnu
• zvýšení pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti
• posílení pozitivních interpersonálních vazeb
• sebepoznání a hlubší vzájemné poznání účastníků
• zvýšení odolnosti vůči stresu
• posílení sebevědomí
• načerpání sil do další práce prostřednictvím vysoce aktivní relaxace

Aktivity:
• vysokohorská turistika
• horolezectví
• horská cyklistika
• lyžování, snowboarding
• skialpinismus
• psí spřežení

Místo:
v ČR i v zahraničí

Počet osob:
po dohodě se zákazníkem

Roční období a délka trvání:
celoročně, doporučujeme min. 2-3denní program

Kompletní servis:
doprava, ubytování, stravování, služby instruktorů, zapůjčení materiálu


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština