Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Expedice

Expedice

Materiálově a organizačně velmi náročné programy pořádané pod vedením zkušených instruktorů, které se skládají převážně z přechodu určité části hor s možností přespání v horských chalupách či přímo „pod širákem“. Čeká Vás putování odlehlými kouty přírody, samostatné řešení reálných úkolů (výběr trasy a vybavení, časový plán, řešení konfliktů atd.) v reálných podmínkách. Programy zaměřené na vzájemnou pomoc a podporu.

Účast v našich expedičních programech přináší našim klientům řadu efektů:
• zkvalitnění týmové spolupráce
• zvýšení schopnosti orientace v neobvyklých a náročných situacích a schopnosti přijmout změnu
• zvýšení pocitu sounáležitosti a spoluodpovědnosti
• posílení pozitivních interpersonálních vazeb
• sebepoznání a hlubší vzájemné poznání účastníků
• zvýšení odolnosti vůči stresu
• posílení sebevědomí
• načerpání sil do další práce prostřednictvím vysoce aktivní relaxace

Aktivity:
• vysokohorská turistika
• horolezectví
• horská cyklistika
• lyžování, snowboarding
• skialpinismus
• psí spřežení

Místo:
v ČR i v zahraničí

Počet osob:
po dohodě se zákazníkem

Roční období a délka trvání:
celoročně, doporučujeme min. 2-3denní program

Kompletní servis:
doprava, ubytování, stravování, služby instruktorů, zapůjčení materiálu


vandrshop.cz
seo-servis.cz