Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Etiketa

Etiketa

Jako etiketa se původně označovaly lístky se jmény, jimiž se u francouzského královského dvora určovalo místo u stolu, kam se má host posadit. Tento význam se pak rozšířil na pravidla slušnosti a společenského chování.

Etiketa znamená zdvořilostní pravidla, jejichž porušení společnost odmítá. Kdo porušil etiketu, je nevychovaný a nezdvořilý.

Pravidla etikety jsou původně nepsaná a někdy není jasné, proč se určité chování předepisuje nebo naopak zakazuje. Většinou však zpříjemňují vzájemný styk (u některých národů například zákaz zvukových projevů při jídle) a často vyjadřují zdrženlivost a respekt k ostatním, k ženám, ke starším, výše postaveným na společenském žebříčku (například přednost u stolu, ve dveřích). Dodržováním etikety dává člověk najevo, že ví „co se sluší“ a že tedy do daného prostředí patří. Předchází tak konfliktům a zároveň se brání nežádoucí důvěrnosti.

Co získáte
Etiketa je vysoce konvenční záležitost a v každé společnosti a v každém prostředí je odlišná. V moderní společnosti člověk vystupuje v různých prostředích a zastává různé role. Abyste bez problémů zvládli různé sociální kontexty, seznámíte se v praktickém kurzu s pravidly a vzorci chování, které se na veřejnosti liší od chování doma nebo mezi přáteli. Získáte přehled a návyky v etiketě různých zemí, kde jsou významné rozdíly. Různé vzorce chování si procvičíte na autentických praktických úkolech, díky čemuž si budete bezpečně jisti, jak se chovat při konkrétních společenských situacích. Tyto úkoly Vám pomohou prohloubit vztahy jak s Vašimi obchodními partnery, tak i ve Vašem osobním životě.

Komu je kurz určen
Kurz je veden uznávanými odborníky na etiketu a jeho zaměření také odpovídá místo konání.
Každý kurz je sestaven na míru Vašim požadavkům, potřebám a zadání, příslušně Vašemu hlavnímu zájmu či předmětu podnikání.
Kurz může být jednodenní nebo dvoudenní.

Základní témata kurzu, tj. vše, co potřebujete k běžnému i formálnímu společenskému styku

 • Jak přijmout nebo odmítnout pozvání
 • Co se dočtete na pozvánce
 • Umění vystupování na veřejnosti
 • Společenská etiketa
 • Podnikatelský protokol
 • Znalost dokonalého vzhledu
 • Správný způsob vítání hostů a jejich vzájemného představování, podání ruky, nabídnutí vizitky, předání a přijetí dárku a květiny 
 • Úvodní slovo na přivítanou, přípitek, poděkování spolupracovníkům, blahopřání k významnému úspěchu či životnímu jubileu
 • Chování v různých denních a společenských situacích
 • Pravidla významnosti ve společnosti
 • Správné posouzení společenských rozdílů mezi účastníky a jak je využít
 • Stolování
 • Cit přizpůsobit se každé situaci


V případě Vašeho zájmu vám ZDARMA připravíme nezávaznou podrobnou nabídku kurzu etikety.


vandrshop.cz
seo-servis.cz