Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Čeština pro cizince

Čeština pro cizince


Praktický a komunikativní kurz současné češtiny, ve kterém se student naučí nejdůležitější gramatické principy a strukturu jazyka, běžné konverzační fráze a základní slovní zásobu.
Z hlediska evropského referenčního rámce zaručujeme studentům dosažení úrovně znalosti jazyka B1.

Individuální přístup ke studiu, řada podpůrných doplňujících materiálů.

Cílem je schopnost co nejdříve mluvit a rozumět česky.

Témata kurzu:
- V obchodě a v restauraci
- Rodina a mezilidské vztahy
- Denní režim a volný čas
- Cestování a orientace
- Telefonování a psaní dopisů a mailů, inzeráty
- Lidské tělo a oblékání
- Vaření a domácí práce
- Životopis a vlastnosti
- Počasí
- Známé osobnosti


vandrshop.cz
seo-servis.cz

Překlady, tlumočení, tlumočnická doložka, ověření překladu, konsekutivní tlumočení, simultánní tlumočení, překlady s ověřením, tlumočnické služby, právnické překlady, technické překlady, odborné překlady, smlouvy, ochrana životního prostředí, překlady smluv, tlumočnická technika, jazykové kurzy, čeština pro cizince, angličtina, němčina, polština, ruština, italština, francouzština, chorvatština, bulharština, rumunština, maďarština, španělština, srbština, korejština