Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Čeština pro cizince

Čeština pro cizince


Praktický a komunikativní kurz současné češtiny, ve kterém se student naučí nejdůležitější gramatické principy a strukturu jazyka, běžné konverzační fráze a základní slovní zásobu.
Z hlediska evropského referenčního rámce zaručujeme studentům dosažení úrovně znalosti jazyka B1.

Individuální přístup ke studiu, řada podpůrných doplňujících materiálů.

Cílem je schopnost co nejdříve mluvit a rozumět česky.

Témata kurzu:
- V obchodě a v restauraci
- Rodina a mezilidské vztahy
- Denní režim a volný čas
- Cestování a orientace
- Telefonování a psaní dopisů a mailů, inzeráty
- Lidské tělo a oblékání
- Vaření a domácí práce
- Životopis a vlastnosti
- Počasí
- Známé osobnosti


vandrshop.cz
seo-servis.cz