Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Angličtina s management trainingem

Intenzivní víkendové kurzy

1. Finanční angličtina (Finance English)

2. Angličtina pro cestovní ruch (Effective English in Hotel and tourism)

3. Umění efektivního jednání v angličtině (Effective English Meeting)

4. Vyjednávejte v angličtině efektivně (Effective English Negotiating)

5. Jak řídit svého šéfa (Effective English in Office)

6. Jak efektivně prezentovat v angličtině (Effective English Presentations)

7. Základy společenského styku v angličtině (Effective English Socializing)

8. Jak efektivně telefonovat anglicky (Effective English Telephoning)

Všechny kurzy jsou určeny pro posluchače na úrovni alespoň mírně/středně pokročilí.

Absolvováním kurzu získáte
- komunikační dovednosti
- znalosti kultury a taktiky
- odpovídající jazykové znalosti
- praktické zkušenosti v dané oblasti
- získané znalosti a návyky můžete okamžitě aplikovat

Každý kurz má pevnou strukturu
- Přednášky (uvedení do jednotlivých témat)
- Týmové aktivity a hraní rolí
- Moderované diskuze a případové studie
- Videotrénink s analýzou špatných a dobrých příkladů
- Testy a dotazníky

Cena kurzu zahrnuje
Kurzy pořádáme v atraktivním prostředí dle Vašeho výběru. Program je sestaven tak, abyste také měli možnost využít zázemí hotelu k Vaší relaxaci a sportovnímu vyžití. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích dle Vašeho požadavku. Stravování formou plné penze je přímo v hotelové restauraci. Výuka včetně přednášek probíhá v moderní učebně s veškerým nutným technickým vybavením.
V ceně všech kurzů jsou učebnice. Základem kurzu je použití videonahrávek, jejichž přepis je součástí učebnice. Učebnice také obsahuje klíč ke cvičením pro případné další samostudium.

Současně Vám poskytneme vlastní doplňkový studijní materiál, který obsahuje základní slovní zásobu, používanou v daném kurzu (formou slovníčku) a další informace, včetně překladu kulturních glos obsažených v učebnici.  Doplňkový materiál slouží účastníkům kurzu pro jejich další vlastní studium a jako pomůcka v zaměstnání. 

Kurzy jsou doplněné přednáškou na téma kulturních rozdílů anglicky mluvících zemí a speciálním jednodenním tréninkem manažerských technik. Jako přednášející jsme pro Vás zajistili specialisty na danou tématiku, zkušené pedagogy a vysokoškolsky vzdělané odborníky. 

Připravili jsme pro Vás také semináře s návody a tipy pro Vaše další jazykové samovzdělávání.

Garantujeme jedinečnost každého z kurzů. Pokud se zúčastníte více tréninků, nemusíte se obávat stejných přednášek. 

Počet účastníků
Dodržujeme optimální počty účastníků, práce v malých skupinách s individuálním přístupem. Maximální kapacita jednoho kurzu je 8-10 účastníků.

Osvědčení
Každý účastník po absolvovaném vzdělávacím programu obdrží ke kurzu OSVĚDČENÍ o absolvování. Výukové materiály používané v našich kurzech jsou akreditované u MŠMT.

Výhodná nabídka
Víkendové intenzivní kurzy mohou být též vítaným dárkem Vašim zákazníkům a partnerům. Využijte nabídky dárkových poukazů pro Vaše VIP zákazníky dle volného výběru.


vandrshop.cz
seo-servis.cz