Tlumočení při zavádění a převodu výroby na vysoké technické úrovni, při obchodních jednáních s ohledem na kulturní a obchodní zvyklosti dané země, při navazování obchodních kontaktů s možností využití přílušného právního povědomí tlumočníka, na konferencích nebo na veletrzích v Čechách a v zahraničí, doprovod. Přetlumočíme Vaše odborné přednášky a prezentace. Vyřídíme za Vás i telefonáty se zahraničními zákazníky.

Angličtina pro cestovní ruch

Angličtina pro cestovní ruch
Effective English in Hotel and tourism


Jsou Vašimi hosty cizinci? Ne všichni Vaši hosté umí česky. Pro Vaši práci potřebujete jednoduše komunikovat v situacích, které se týkají služeb pro turisty. Naučíte se reagovat a efektivně řešit situace, ve kterých se setkáváte se zákazníkem. Kurz je zaměřen na specializovanou slovní terminologii a zásobu, používanou v cestovním ruchu. Při max. počtu 10 účastníků si intenzivně osvojíte základy profesní angličtiny. Každý účastník obdrží certifikát o absolvovaném kurzu a dosaženém stupni znalostí.

Co získáte
Připravíme Vás na základní jazykové situace, se kterými denně přicházíte do styku. Naučíme Vás reagovat a efektivně řešit situace, ve kterých se setkáváte s Vašimi zahraničními zákazníky. Nejlepší reklama je spokojený zákazník, který se rád vrací a doporučuje Vás. Pomůžeme Vám takové zákazníky získat. Naučíte se zákazníky uvítat, doporučit jim zboží nebo službu podle jejich přání, vyřídit jejich objednávku, komunikovat s nimi při placení, pomoci jim při vyřizování stížností a reklamací, řešení problémů. Jako bonus si odnesete obsáhlou slovní zásobu a obraty, které Vám pomohou při poskytování základních informací Vašemu zákazníkovi nebo hostům.

Komu je kurz určen
Kurz je určen pro Vás všechny, kteří již pracujete nebo se chystáte pracovat v jakémkoliv odvětví turistického ruchu, hotelnictví nebo cateringovém provozu. Získané znalosti využije hotelový personál, zaměstnanci na recepcích a v restauracích, a Vy všichni, kteří jste v denním kontaktu se zahraničními hosty. Kurz je vhodný také pro zájemce o práci v zahraničí.   

Témata kurzu
Výuka je speciálně určena ke zlepšení jazykových znalostí pracovníků z různých oborů, kteří jsou při své práci v pravidelném kontaktu s cizinci. Seznámíte se s odbornou slovní zásobou a naučíte se komunikovat v angličtině při zajišťování služeb pro turisty.


vandrshop.cz
seo-servis.cz